modernjeeper
MetalCloak 2

Conversation Between jeepndel and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ ong Cầm Thành đều không cần ăn cơm. Khả năng ăn uống của Cách Lạp Tây Tư quả thực vô cùng kinh khủng. Một ngày lượng lương thực của hắn đủ cho 5000 người ăn. Hơn nữa kẻ ngày ăn không hề biết no, một lần ăn có thể thu nạp vô số lương thực vào chứa trong cơ thể. Lúc trước, khi hắn c̣n ở trong băng quyển, mồi lần hắn ăn xong lại ngủ mười ngày, nửa tháng. Sau khi tới Cầm Thành th́ Diệp Âm Trúc làm sao có thể cho hắn ăn uống như vậy được?
    - Cách Lạp Tây Tư, ngươi hăy nhẫn nại một thời gian nữa. Sau khi tới tiền tuyến, đương nhiên ta sẽ cho ngươi ăn no. Lần này ta mang lương thực c̣n chưa đủ cho ng
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1